Poliklinika 'GINEKOS' - Qendër Bashkëkohore e Diagnostikës Ultrasonografike
Ballina
Historiku
Sherbimet
Punimet
Galeria
Web Lidhje
Curriculum Vitae
Webmail
Kliko ketu per ta shkarkuar fletepalosjen "Vetekontrolli i Gjinjeve"
Double / Tiple Test
Frekuenca e pjesëmarrjes së keqformimeve të lindura të vogla ose minor, keqformime këto të cilat nuk lënë pasoja në kualitetin e jetës, sillet në rreth 2%. Një pjesë e këtyre keqformimeve-anomalive mund të zbulohet me anë të diagnostikës ultrasonografike, kur për zbulimin e tyre enkas kërkohet. Mundësitë e tjera në zbulimin e anomalive të lindura fetale, janë këshillimorja për gjenetikë, testi double dhe triple, biopsia e vileve koriale, punksioni-marrja e lëngut amnial (amniocenteza).

Triple test-i mundëson krahasimin e disa parametrave në gjakun e shtatzënave ( alfa fetoprotein, ?-hCG i estriol ) dhe mosha e tyre, me lakoret standarde, duke analizuar dhe vlerësuar rrezikun individual për lindje të fëmijës me Syndromin Down (Trisomia 21 ose mongolizmi). Varianti i double test-it përfshijnë alfa fetoproteina dhe free hCG.

Triple test-i kryhet në mesë të javës së 15 dhe 18. të shtatzënisë, ndërsa double testi mund të bëhet që nga java e 12-të e shtatzënisë.

Nëse bëhet vlerësimi i rrezikut për trisomitë, vetëm në bazë të vjetërsisë-moshës së shtatzënës, (> 35 vjet) duke propozuar punksionin e lëngut amanial për analizë kromozomale, diagnostikohen vetëm rreth 30% te të gjitha trisomive. Në kombinim me triple test-in, arrihet të zbulohen në rreth 60% te fetuseve me trisomi 21. Ndjeshmëria e triple test-it për ?rregullimet kromozomale është pakë e vogël dhe sillet në rreth 50%. Double test-i në javën e 12-të të shtatzënisë është edhe më i ndjeshëm se triple test-i, dhe me këtë test arrihet të zbulohen rreth 70% të fëmijëve me sëmundje trashëguese, dhe me rezultatet rreth 5% fals pozitive. Në rast se double test-i kombinohet edhe me përcaktimin e proteinës që quhet PAP1, atëherë saktësia e testit ngritët në 75%. Për këtë shkak përparësi i epët double test-it. Duhet të theksohet se vlerësimi i rrezikut i paraqitjes së trisomisë në bazë të vjetërsisë së moshës dhe doble / trille test-it, na jep vetëm vlerësimin e rrezikut individual.

Double / triple test-i negativ për fat të keq, nuk garanton se fëmija juaj është i shëndosh, dhe ende mbetet pa u zbuluar 1 rast i trisomisë në 1.000 teste të kryera. Në rastet e rezultateve të dyshimta të testit, nëse është edhe rreziku individual i trisomomisë 1 :200, propozohet të bëhet edhe këshillimi gjenetik dhe të ndërmerren metoda invazive të diagnostikës perinatale. Vet markerët-shënjuesit hormonal (double / triple test-it) nuk janë shumë të ndjeshëm në zbulimin e sëmundjeve trashëguese, dhe gjithnjë duhet të bëhet së bashku me diagnostiken ultrasonografike. Gabimet më të mëdha bëhen te shtatzënat më vjetra se 35 vjet. Në këtë moshë të jetës, niveli i AFP-së, natyrshëm është i ulur, ndërsa niveli i beta hCG-së së lirë, është e rritur, për ?ka double test-i më së shpeshti është pozitiv. Për të njëjtin shkak, edhe pse këto teste janë të dobishme për të gjitha shtatzënat, pas moshës 35 vje?are, nuk janë shumë me vlerë.

Literatura:

1. Wald NJ , Hackshaw AK . Combining ultrasound and biochemistry in first trimester screening of Down's syndrome. Prenatal Diagnosis 1997; 821-829.
2. Wenstrom KD, Desai R, Owen J. DuBard MB et al. Comparison of multiple-marker screening with amniocentesis for the detection of fetal aneuploidy in woman >35 years old. Am J Obstet Gynecol 1995; 173: 1287-1291
3. Germer U, Gembruch U, Geipel A, Krapp M, Diedrich. Fr?hes Fehlbildunsscreening als Entscheidunggrundlage f?r oder gegen einer Karyotipisierung in der Schwangerschaft. Frauenarzt 1998; 2.242-253.

 
© Copyright, 1991 - 2009. Poliklinika GINEKOS. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Fuqizuar nga: Sfera Interactive
Fuqizuar nga: Sfera Interactive (SI) - Interactive Design & Development