Poliklinika 'GINEKOS' - Qendër Bashkëkohore e Diagnostikës Ultrasonografike
Ballina
Historiku
Sherbimet
Punimet
Galeria
Web Lidhje
Curriculum Vitae
Webmail
Kliko ketu per ta shkarkuar fletepalosjen "Vetekontrolli i Gjinjeve"
Sherbimet
 • Obstetrikë
 • Gjinekologji
 • Sëmundjet e gjirit
 • Kardiologji
 • Org. abdominale
 • Sis. kardiovask.
OBSTETRIKË
 • Përcjellja e shtatzënisë me të gjitha shërbimet e nevojshme
  • Përcjellja e rritjes dhe zhvillimit të frytit dhe fetusit me teknologjinë më bashkëkohore
  • Diagnostikimi i hershëm i keqformimeve të lindura te fryti
  • Diagnostikimi i hershëm i vitalitetit të frytit
  • Diagnostikimi i lokalizimit të placentës dhe patologjive respektive
  • Lëngu amnial dhe patologjitë respektive
  • Kërthiza (kordoni umbilikal) dhe patologjitë respektive
  • Përcaktimi i gjinisë me kërkesën e prindërve
  • Përcaktimi i pozitës, vendosjes dhe pjesës udhëheqëse, dhe peshës së frytit

 • Përcaktimi i terminit të saktë të lindjes (shumë e nevojshme në rastet kur pacienta nuk është e sigurtë për menstruacionin e fundit)
  • Diagnostikimi i shtazënive të çrregulluara dhe patologjike:
  • Diagnostikimi i dështimit kërcënues (abortus imminens) dhe ndërmarrja e masave adekuate
  • Diagnostikimi i shtatzënive ektopike (jashtë mitrës)
  • Diagnostikimi i shtatzënive patologjike:
   • blighted ovum (vezë e zbrazët, shtatzëni pa embrion)
   • mola hydatidosa
   • abortus incompletus (dështimi jo i plotë)
   • mbetjet pas abortit (residua post abortus)

 • Diagnostikimi me kohë i ndryshimeve në qafën e mitrës (insuficienca e cerviksit, dilatimi i kanalit cervikal) dhe ndërmarrja e masave për parandalimin e dështimeve spontane gjegjësisht lindjeve të parakohshme

 • Diagnostikimi me kohë i ngecjeve në rritje te fryti

 • Përcjellja e të gjitha ndryshimeve te shtatzëna dhe në raste të ndryshimeve patologjike - ndërmarrja e masave adekuate
GJINEKOLOGJI
 • Marrja e strishos vagjinale dhe endocervikale për analiza mikrobiologjike
 • Marrja e PAP testit për zbulimin e hershëm të gjendjeve parakanceroze në qafën e mitrës dhe trajtimi i PAP testit patologjik reverzibil
 • Marrja e strishos vagjinale për përcaktimin e shkallës së pastërtisë të sekretit vagjinal
 • Përcjellja e ndryshimeve fiziologjike në qafën e mitrës gjatë mjekimit të sterilitetit (shterpësisë):
  • IC (indeksi cervikal)
  • TPC (testi postkoital)
 • Përcjellja e ndryshimeve në nivel të mitrës - endometrit dhe vezoreve te gratë gjatë ciklit normal menstrual
 • Diagnostikimi i cikleve ovulatore dhe anovulatore
 • Monitorimi dhe tajmingu i ovulacionit
 • Mjekimi i shterpësisë bashkëshortore
  • Trajtimi i shkaqeve të sterilitetit tek femrat
  • Trajtimi i shkaqeve të sterilitetit tek meshkujt
  • Aplikimi i metodës asistuese të riprodhimit AIH në rastet e nevojshme
  • Dhënia e të gjitha këshillave që kanë të bëjnë me sterilitetin
 • Diagnostikimi dhe mjekimi i proceseve inflamatore në organet e brendshme dhe të jashtme gjenitale
 • Diagnostikimi dhe mjekimi i SST (sëmundjeve seksualisht të transmetueshme)
 • Diagnostikimi i keqformimeve të lindura në organet gjenitale
 • Diagnostikimi i proceseve beninje dhe malinje në organet gjenitale
  • Tumorët beninj të mitrës (miomat me ndryshimet eventuale sekondare)
  • Adenomioza (mbjellja patologjike e endometrit në miometër)
  • Tumorët malinj të mitrës (sarkomat)
  • Tumorët malinj të endometrit (karcinomi i endometrit)
  • Tumorët e vezoreve
   • Tumorët seroze beninje, malinje dhe në kufi të malinjitetit
   • Tumorët mucinozë beninj, malinj dhe në kufi të malinjitetit
   • Tumorët endometrioid beninj, malinj dhe në kufi të malinjitetit
 • Aplikimi i mjetit kontraceptiv IUD (intrauterine device, "spirala", "sterile")
 • Diagnostikimi dhe trajtimi i çrregullimeve të ciklit menstrual
SËMUNDJET E GJIRIT
 • Diagnostikimi dhe trajtimi i proceseve inflamatore të gjinjve të të dy gjinive
 • Diagnostikimi i proceseve tumoroze beninje të gjirit
 • Diagnostikimi i hershëm dhe me kohë i proceseve tumoroze malinje të gjinjve të të dy gjinive
KARDIOLOGJI
 • Diagnostikimi i të gjitha patologjive që lidhen me sistemin kardiovaskular:

  • Anomalitë e lindura të zemrës
  • Anomalitë e fituara
  • Diagnostikimi me kohë i gjendjeve para infarktit të miokardit
  • Diagnostikimi i infarktit të miokardit
  • Pasojat e hipertensionit në zemër
  • Sëmundjet inflamatore të të gjitha strukturave të zemrës
ORGANET ABDOMINALE
 • USG E ORGANEVE ABDOMINALE

  • Mëlçia dhe patologjitë shoqëruese
  • Veshkët dhe patologjitë shoqëruese
  • Kolicista (idhëza) dhe patologjitë shoqëruese
  • Gjëndrrat mbiveshkore dhe patologjitë shoqëruese
  • Shpretka dhe patologjitë shoqëruese
  • Pankreasi dhe patologjitë shoqëruese
  • Lukthi dhe patologjitë shoqëruese
  • Peritoneumi dhe patologjitë shoqëruese
  • Fshikëza e urinës dhe patologjitë shoqëruese
  • Gjëndrrat limfatike regjionale dhe patologjitë shoqëruese

 • USG E GJËNDRRËS TIROIDE
  • Diagnostikimi i proceseve inflamatore
  • Diagnostikimi i proceseve beninje dhe malinje
SISTEMI KARDIOVASKULAR
 • Diagnostikimi i të gjitha patologjive që lidhen me sistemin kardiovaskular:

  • Anomalitë e lindura të zemrës
  • Anomalitë e fituara
  • Diagnostikimi me kohë i gjendjeve para infarktit të miokardit
  • Diagnostikimi i infarktit të miokardit
  • Pasojat e hipertensionit në zemër
  • Sëmundjet inflamatore të të gjitha strukturave të zemrës

 

 
© Copyright, 1991 - 2009. Poliklinika GINEKOS. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Fuqizuar nga: Sfera Interactive
Fuqizuar nga: Sfera Interactive (SI) - Interactive Design & Development