Poliklinika 'GINEKOS' - Qendër Bashkëkohore e Diagnostikës Ultrasonografike
Ballina
Historiku
Sherbimet
Punimet
Galeria
Web Lidhje
Curriculum Vitae
Webmail
Kliko ketu per ta shkarkuar fletepalosjen "Vetekontrolli i Gjinjeve"
Historiku

Stafi para poliklinikesNdërmarrja për Mbrojtjen Shëndetësore “GINEKOS” u themelua në Prizren në vitin 1991. Iniciativa për themelimin e saj lindi pas largimit nga puna të Dr.sc. Xhevat Hasanit, ligjërues të lëndës së fiziologjisë në Institutin e Fiziologjisë së Fakultetit të Mjekësisë, në vazhdimësinë e përjashtimeve nga ana e organeve të dhunshme punëdrejtuese të cilët kanë vepruar nën direktivën e pushtetit serb.

Meqë përjashtimi i punëtorëve mjekësorë të përkatësisë shqiptare kishte marrë përmasa të gjera, nuk ishte larg edhe momenti i largimit të Dr.sc. Selami Sylejmanit nga puna, prandaj ordinanca duhej të përgaditet për punë sa më parë, për ta pasur ekzistencë të siguruar. Dhe me 14.10.1991, Dr.Selamiu iu ndërpre marrdhënia e punës nga Qendra Medicinale e Prizrenit, ku punoi me shumë përkushtim për rreth 10 vjet rresht. Gjatë punës në Qendrën Medicinale të Prizrenit, Dr.Selamiu më 23 gusht të vitit 1998 themeloi edhe Kabinetin e Diagnostikës Ultrasonografike, i cili fal Dr.Selamiut, dhe punës e përkushtimit të tij, u bë i njohur jo vetëm në Prizren e Kosovë por edhe më gjërë.

Pas largimit fillimisht të Dr.sc.Xhevat Hasanit nga Fakulteti i Mjekësisë i universitetit të Prishtinës e më pastaj edhe i Dr.Selami Sylejmanit nga Qendra Medicinale e Prizrenit, Dr.Selamiu dhe Dr.Xhevati së bashku për të mbijetuar u detyruan të shesin pasurinë e patundshme familjare, dhe më 7 maj të vitit 1991 blenë aparatin ultrasonografik “Aloka SSD 500”, të pajisur me një sondë konvekse 3.5 MHz, me çmim rreth 70.000 markash gjermane, gjë që ishte sakrificë e madhe në ato kohëra shumë të pasigurta.

Më 14 tetor 1991, Dr. Selamiut i dorëzohet vendimi nga ana e udhëheqjes së përdhunëshme punëdrejtuese mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës në Qendrën Mjekësore “Boro e Ramizi” të Prizrenit. Që nga kjo datë, Dr.Selamiu detyrohet të filloj të ushtroj veprimtarinë në profesionin e vet në ordinancën e tij private e cila tashmë është shndërruar në poliklinikë prestigjoze.

Krahas punës në ordinancën private, Dr. Selamiu gjatë gjithë kohës së largimit të nxënëseve nga objektet shkollore nuk pushoj së punuari në procesin arsimor në Shkollën e Mesme të Mjekësisë "L. Motroni" (pa pagesë) duke mbajt mbi shpatullat tërë pergjegjesin e edukimit të gjeneratave të reja sidomos drejtimit të mamive. Kështu, pos ligjërimit të lëndës së gjinekologjisë dhe obstetrikës, në Poliklinikën GINEKOS, nxënësit e kësaj shkolle dhe studentet e Fakultetit të Mjekesisë të Universitetit të Prishtinës e kryenin pjesën praktike. Gjatë viteve 1996-1997, Dr.Selamiu punoi edhe në maternitetin e Shoqatës Bëmirëse Nëna Tereze “Nëna” në Prishtinë. Me vite të tëra ka dhënë kontribut duke punuar edhe në ambulancën e kësaj Shoqate në lagjen Arbanë, ish Dushanovë, të Prizrenit.

Përveç ofrimit të shërbimeve të një niveli të lartë profesional, Poliklinika “GINEKOS” u ka dalë në ndihmë shumë pacientëve me kushte të vështira ekonomike, e sidomos punëtoreve të arsimit, punëtorëve shëndetësor, pacienteve të udhëzuar nga ambulanca humanitare e Shoqates Nëna Tereze në Arbanë - ish Dushanovë, dhe të gjitha rasteve sociale, duke u mundësuar shërbime falas - pa pagesë. Kjo Poliklinikë në ato kohëra ishte shëndrrua në Nënë Terezen e dytë - pas asaj në Arbanë ish Dushanovë. 

  • Shërbimet pa pagesë para lufës
  • Shërbimet pa pagesë pas luftës
- Paciente me gjysme pagese, arsyeja sociale
- Raste sociale
- Punëtore te arsimit
- Personel mjekësor
- Arsyeja te tjera
- Paciente me Kartele të Nënës Terezë
- Familje dëshmorësh
- Invalidë
- Shtetas të Shqipërisë
- Refugjatë nga Maqedonia
- Pagesa 50%
- Lëshime të ndryshme
- Personel mjekësor

 

 

  • Lista e punëtorëve që kan punuar dhe punojnë në GINEKOS
  • Bashkëpunëtorët profesional
Dr.sc. Xhevat Hasani15.10.199131.03.1992
Dr.sc. Selami Sylejmani 15.10.1991 
Alemije Arifi 15.10.1991  
Dr. med. Emruš Sagdati 15.10.1991 30.06.1992
Ecc i dipl. Mzyafer Kalanderi 15.10.1991 14.10.1993
Dr. med. Gezim Lipoveci 01.01.1993 01.07.1996
Shefkate Sylejmani 11.02.1992 Fillimi luftës 1999
Makfirete Arifi 01.01.1993 01.06.1995
Ecc i dip. Veli Ahmetaj 15.10.1993 2003
Ecc i dipl. Haqim Milaimi 2003  
Dr. med. Cen Bytyqi 1994 1995
Nazmije Shatri 01.06.1995 05.05.1997
Dr. stom. Xhemil Sylejmani 01.07.1994 fillimi i luftës 1999
Sexhije Beqiri 05.05.1997  
Hilmi Osmani 2004 
Dr. med. Sejran Abdushi internist/kardiolog
Dr.med. Shqipe Fetiu gjinekologe/obstetre
Dr.med. Shukri Lecaj gjinekolog/obstetër
 
© Copyright, 1991 - 2009. Poliklinika GINEKOS. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Fuqizuar nga: Sfera Interactive
Fuqizuar nga: Sfera Interactive (SI) - Interactive Design & Development