Poliklinika 'GINEKOS' - Qendër Bashkëkohore e Diagnostikës Ultrasonografike
Ballina
Historiku
Sherbimet
Punimet
Galeria
Web Lidhje
Curriculum Vitae
Webmail
Kliko ketu per ta shkarkuar fletepalosjen "Vetekontrolli i Gjinjeve"
Curriculum Vitae - Dr. sc. Selami Sylejmani

INFORMATA PERSONALE
Emri dhe mbiemriSelami Sylejmani
Datëlindja:09.01.1954
Vendlindja:Bresanë, Sharr (ish Dragash), Kosovë
Telefoni mobil:+377 (0)44 11 99 00, +386 (0) 49 11 99 00
E-mail adresa: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it dhe This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Qyteti i banimit: Prizren, Kosovë
Adresa:Rruga: S. Berisha 22/a
Gjuhët e huaja:kroate, angleze
Vendi i punës:Poliklinika “GINEKOS” Prizren, Kosovë
Web-faqja në internet:http://www.ginekos.com/
Funksionet dhe anëtarësia:
 • Kryetar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi
 • Anëtar i Kryesisë së Shoqatës së Obstetërve dhe Gjinekologëve të Kosovës
 • Anëtar i Shoqatës së Mjekëve të Kroacisë
 • Anëtar i ISUOG
 • Anëtar i Shoqatës së Mjekëve Privatë të Kosovës
 • PËRGADITJA PROFESIONALE DHE SHKENCORE
  Fakulteti i Mjekësisë: 01.07.1980, Prishtinë, Kosovë
  Studimet pas universitare: 18.05.1987, Zagreb, Kroaci
  Specializimi obstetër-gjinekolog: 29.02.1988, Zagreb, Kroaci
  Përfundoi Shkollën pas-universitare në vitin 1987Inter-University Centre For Post–Graduate Studies Dubrovnik Erich Saling, Inter-University School For The Study Of Pathophysiology Of Pregnancy, Dubrovnik – Yugoslavia, From 13th – 20th March, 1987
  Përfundoi Shkollën e dytë pas-universitare në vitin 2001Medical School University of Zagreb, Inter-University Centre for Post-Graduate Studies–Dubrovnik, Ian Donald, Inter-University School of Medical Ultrasound, Dubrovnik – Croatia, The 29th Advanced Course 3D Sonography in Obstetrics and Gynecology, Dubrovnik, June 19-24, 2001
  Magjistratura:28.04.1995, Prishtinë, Kosovë
  Doktor i shkencave të mjekësisë:02.05.2000, Tiranë, Shqipëri
  Nostrifikimi i Doktoratës: 25.04.2005, Nr.168/2005, MAShT, Prishtinë, Kosovë
  Licencimi për kryerjen e veprimtarisë Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, 14.05.2007-14.05.2007
  Kryerja e kursit për përdorimin e kompjuterit 05.03.2002, Service Agency "Orbita", Prizren

  SHKALLA E ARSIMIMIT DHE AKTIVITETI PROFESIONAL

  PËRGADITJA SHKENCORE

  • Magjistër i shkencave mjekësore, më 28.04.1995, pas mbrojtjes publike të punimit të magjistraturës me titull: Paraqitja ultrasonike e shtatzënive të hershme patologjike, posaçërisht në blighted ovum, në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës.
  • Doktor i Shkencave mjekësore, 02.05.2000, pas mbrojtjes publike të Disertacionit me titull: Parashikimi i ovulacionit dhe vlerësimi i funksionit të vezoreve te gratë me anë të ultratingullit, në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës.
  ANËTARSIA NË SHOQATAT PROFESIONALE
  ÇERTIFIKATAT PËR VEPRIMTARI PROFESIONALE DHE SHKENCORE
  MIRËNJOHJET DHE FALENDERIMET
  PUNIME PROFESIONALE DHE SHKENCORE
  1. Sylejmani S, Xheladini B.: Prezenca e scabiesit dhe pediculosis capitis te nxënësit e klasave të ulëta të SH.F. "29 Nëntori" në Brodosanë. Përmbledhje e rezymeve të Kongresit të XXI profesional të studenteve të mjekësisë dhe stomatologjisë të Jugosllavisë. Prishtinë, 1979:132-133.
  2. Sylejmani S, Karavidaj Xh, Dacaj R.: Meningjiti specifik në Klinikën e Pediatrisë në periudhën 1976-1978. Përmbledhje e rezymeve të Kongresit të XXI profesional të studenteve të mjekësisë dhe stomatologjisë të Jugosllavisë. Prishtinë, 1979: 250-251.
  3. Xheladini B, Hoti F, Miftari N, Sylejmani S.: Frekvencija dermatomikoza na dermatoveneroloskoj klinici u Pristini u toku 1979 godine. Zbornik kratkih sadrzaja radova XXII strucnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Vrnjačka Banja, 1980:133.
  4. Sylejmani S, Xheladini B.: Diabetes mellitus na klinici u periodu od 1959 do 1979 godine. Zbornik kratkih sadrzaja radova XXII strucnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Vrnjačka Banja, 1980:122.
  5. Sylejmani S.: Karcinomet e trupit të mitrës. Takim Profesional Mjekësor, Prizren 22 mars 1987.
  6. Sylejmani S.: Carcinoma cervicis uteri dhe PAPA testi. Takim Profesional Mjekësor, Prizren 18. maj 1987
  7. Sylejmani S, Gorani J, Jëlliqi Sh, Rada R, Sylejmani Xh.: Sectio caesarea indikacionet dhe komplikimet në periudhën nga fillimi i intervenimeve operative(1937) e deri në vitin 1987 në Qendrën Medicinale në Prizren. Takimi i parë i gjinekologëve dhe obstetërve të Kosovës. Prizren, 14 prill 1988 (referati kryesor).
  8. Sylejmani S. Sectio: Caesare indikacionet dhe komplikime. Takim Profesional Mjekësor, Prizren 20 maj 1988.
  9. Sylejmani S, Spahiu Sh.: Shtatzënia dhe faktorët teratogjen. Takim Profesional Mjekësor Prizren 19 shkurt 1989.
  10. Sylejmani S, Gorani J.: Roli i diagnostikës ultrasonografike në gjinekologji me obstetrikë. Referat, Takim Profesional Mjekësor, organizuar nga SH. M. K. dega në Prizren 26. mars 1994.
  11. Sylejmani S.: Mortaliteti perinatal në Repartin gjinekologjiko-obstetrikë të Q.M.Boro e Ramizi në Prizren në periudhën 1997-1998. Takim Profesional Mjekësor i SH.M.K. dega në Prizren. Prizren 22.01.1989
  12. Shukriu G, Baxhaku H. Lipoveci G, Sylejmani S, Muqaj S, Siqeca A.: Pericistectomia partiale me omentoplikacion si metodë e zgjedhjes te cista ekinokoke e mëlçisë. Acta Medica Dardanica 1994;1:26-35.
  13. Bytyqi C, Sylejmani S, Pustina A, Bakalli B, Grazhdani A, Morina F.: Morfometria me ultratingull e kërdhokullave të nxjerra. Praxis Medica 1995;38 (2): 89-94.
  14. Sylejmani S, Sylejmani Xh, Nurishahe H.: Përvoja jonë në diagnostikimin me ultrazë në gjinekologji me obstetrikë. Acta Medica Dardanica 1994;1:51-64.
  15. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Daka H, Rada R. Shukriu G.: Paraqitja ultrasonike e shtatzënisë së hershme patologjike - graviditas extrauterina. Acta Medica Dardanica 1995;2:151-164.
  16. Sylejmani S.: Paraqitja ultrasonike e shtatzënive të hershme patologjike, posaçërisht në blighted ovum, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, 28.04.1995.
  17. Sylejmani S.: Roli i diagnostikës ultrasonografike në përcjelljën e shtatzënive të çrregulluara dhe patologjike. Referat, Takim Profesional Mjekësor, SH.M.K. dega në Prizren 20 maj 1995.
  18. Sylejmani Xh, Sylejmani S. Frekuenca dhe trajtimi i pacienteve me dhëmbë gangrenozë. Acta Medica Dardanica 1995;2:178-183.
  19. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Daka H.: Paraqitja ultrasonike e shtatzënive të hershme të çrregulluara dhe patologjike. Acta Medica Dardanica 1997;3-4:259-273.
  20. Lipoveci G, Hyseni N, Sylejmani S, Jusufi A.: Përvoja fillestare në egzaminimin ultrasonografik të gjëndrës tiroide. Acta Medica Dardanica 1997;3-4:297-301.
  21. Sylejmani S. Gashi Z.: Përdorimi i barnave në shtatzëni Në: Gashi Z. Barnat të dhëna praktike. Prizren: Berati, 1996:191-2002.
  22. Sylejmani S, Baxhaku H, Gorani J.: Mundësitë e diagnostikimit me ultratingull të patologjive të gjirit. Referat, Takim Profesional Mjekësor organizuar nga SH.M.K. dega në Prizren 23 mars 1996.
  23. Sylejmani S.: Mbrojtja dhe kujdesi i shtatzënave paralindjes. Penda 2;3:23-25.
  24. Sylejmani S.: Informatë mbi Kongresin e parë të gjinekologëve dhe perinatologëve të Sllovenisë, me karakter ndërkombëtar 20-23 tetor 1996, Portorozh. Acta Medica Dardanica 1997;3-4:379.
  25. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Daka H.: Paraqitja ekografike e shtatzënive të hershme të çrregulluara dhe patologjike. Konferenca Ndërkombëtare për Shëndetin Riprodhues. Tiranë, Shqipëri 8-9 nëntor 1996.
  26. Sylejmani S.: Informatë mbi Konferencën ndërkombëtare për shëndetin riprodhues, Tiranë, Shqipëri 8-9 nëntor 1996, pallati i kongreseve. Acta Medica Dardanica 1997;3-4:379.
  27. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Hoxha S, Gorani J.: Paraqitja me ultratingull e shtatzënisë së hershme patologjike Mola Hydatidosae. Përmbledhje e rezymeve të Simpoziumit Profesional Shkencor. Prishtinë, 1998:90-91.
  28. Sylejmani S, Gashi Z.: Shtatzënia, faktorët teratogjen dhe barërat. Referat, Takim Profesional Mjekësor organizuar nga SH. M. K. dega në Prizren, 23 mars 1997.
  29. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Daka H.: Diagnostikimi i shtatzënisë së hershme patologjike. Praxis Medica 1996;39:5-10.
  30. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Hoxha S.: Ultrasonografia transvagjinale në mbikëqyrjen e zhvillimit të folikuleve ovariale në ciklet e stimuluara. Praxis Medica 1997; 40:23-32.
  31. Sylejmani S. Sëmundjet e gjirit. Penda 1997;5:20-24.
  32. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Hoxha S, Gorani J.: Epidemiologjia e shfaqjes së menopauzës te gratë e Prizrenit me rrethinë. Praxis Medica 1998;41:17-21.
  33. Sylejmani S.: Përdorimi i acidit folik dhe vitaminave në fillim të shtatzënisë. Informatori Farmaceutik 1998;1:11.
  34. Sylejmani S.: Përdorimi i barnave antiinfektive në shtatzëni. Informatori Farmaceutik 1998;2:12-13
  35. Sylejmani S.: Përvoja jonë në diagnostikimin e shtatzënive ektopike me anë të ultratingullit, Takim Profesional Mjekësir i SH.M.K. Dega në Prizren, 12.04.1998
  36. Sylejmani S.: Situata epidemiologjike e menopauzës në rajonin e Prizrenit. Konferenca e parë Kombëtare Shëndeti i gruas në menopauzë. Tiranë, Shqipëri 24-25 prill 1998.
  37. Sylejmani S.: Informatë mbi Konferencën e parë Kombëtare Shëndeti i Gruas në Menopauzë, mbajtur në Tiranë, Shqipëri 24-25 prill 1998. Praxis Medica 1998;41:58.
  38. Sylejmani S, Hyseni N, Baxhaku H, Dida A.: Diagnostikimi i sëmundjeve të gjirit me ultratingull. Praxis Medica 1999;42:33-37.
  39. Sylejmani S.: Planifikimi i familjes. Informatori Farmaceutik Mjekësor 1999;3:10-11.
  40. Sylejmani S, Çardaku M.: Përkujtim Dr. Fahredin Hoti. Praxis Medica 1999;42 (1):81.
  41. Sylejmani S, Hyseni N, Baxhaku H, Dida A, Lecaj Sh.:Përvoja jonë në diagnostikimin e sëmundjeve të gjirit me ultratingull. Praxis Medica 1999;42 (2):99.
  42. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Hoxha S, Gorani J.: Përvoja jonë në diagnostikimin e tumoreve të vezoreve dhe të mitrës me ultratingull. Praxis Medica 1999;42 (2):108-109.
  43. Sylejmani S, Krasniqi S.: Vlera e ekografisë në diagnostikimin e keq-formimeve fetale. Seminar Ndërkombëtar Shtatzënia dhe problemet rreth saj. Tiranë, Shqipëri 4-5 dhjetor 1998.
  44. Qehaja N, Kastrati B, Bicaj Xh, Disha M, Sylejmani S.: Propozim protokolli i karcinomës së tubës uterine. Praxis Medica 1999;42 (2):157.
  45. Qehaja N, Kastrati B, Bicaj Xh, Disha M, Sylejmani S.: Propozim protokolli i tumoreve malinje ovariale. Praxis Medica 1999;42 (2):157-161.
  46. Sylejmani S.: Parashikimi i ovulacionit dhe vlerësimi i funksionit të vezoreve te gratë me anë të ultratingullit,disertacion, 02.05.2000, Tiranë, Shqipëri
  47. Sylejmani S.: Roli i ekografisë në përcjelljen e ndryshimeve në endometër dhe vezore. Simpoziumi Ultrasound 2000, 17-18 qershor 2000. Pogradec, Shqipëri - Strugë, Maqedoni.
  48. Sylejmani S.: Qasje bashkëkohore në diagnostikimin e karcinomit të gjirit. Simpoziumi i dytë profesional i Shoqatës së Onkologëve të Kosovës. 20-21 tetor 2000 Prishtinë, Kosovë.
  49. Sylejmani S.: Roli i diagnostikës ultrasonografike në përcjelljen e shtatzënisë normale. Takim Ndërkombëtar Profesional Mjekësor 2000, 27-28 tetor 2000, Tetovë, FYROM
  50. Sylejmani S.: Përvoja jonë në diagnostikimin e shtatzënive ektopike me anë të ultratingullit. Takim Profesional Mjekësor i SH.M.K. dega në, 12.04.1998 Prizren, Kosovë.
  51. Sylejmani S.:Roli i ultratingullit në mjekimin e shterpësisë bashkëshortore. Takim Profesional - Shkencor. 25. nëntor 2000. Prizren, Kosovë.
  52. Sylejmani S.: Barnat dhe Shtatzënia. Takim Profesional Mjekësor. 19. maj 2001 Prizren, Kosovë.
  53. Sylejmani S.: Roli i ultratingullit në diagnostikimin e sëmundjeve të gjirit. Simpoziumi III Profesional i Onkologëve të Kosovës, 12-14 tetor 2001 Prishtine, Kosovë.
  54. Sylejmani S.: Karakteristikat ultrasonografike të tumoreve të gjirit. Simpoziumi i parë Profesionalo-Shkencor me pjesëmarrje Ndërkombëtare "Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi", 14-15 qershor 2002 Prizren, Kosove.
  55. Sylejmani S. Guhelli G, Muqaj S, Krasniqi S.: Roli i Ultrasonografise transvagjinale në diagnostikimin e shtatzënisë ektopike. Simpoziumi i pare Profesionalo-Shkencor me pjesëmarrje Ndërkombëtare Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi, 14-15 qershor 2002 Prizren, Kosovë.
  56. Sylejmani S.: Përvoja jonë fillestare në diagnostikën 3-D në Obstetrike. Simpoziumi i parë Profesionalo-Shkencor me pjesëmarrje Ndërkombëtare "Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi", 14-15 qershor 2002 Prizren, Kosovë.
  57. Minga Gj, Sylejmani S, Bytyçi C, Lipoveci G.: Një vështrim i shkurtër historik mbi imazherinë ultrasonografike në trojet shqiptare. Simpoziumi i parë Profesionalo-Shkencor me pjesëmarrje Ndërkombëtare "Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi", 14-15 qershor 2002 Prizren, Kosovë.
  58. Sylejmani S. Veçoritë Ultrasonografike të tumorëve të gjirit. Takim Profesional Mjekësor 2002, 25-26.10.2002, Tetovë, FYROM
  59. Sylejmani S.: Diagnostika Ultrasonografike 3-D në obstetrikë. Takim Profesional Mjekësor 2002, 25-26.10.2002, Tetovë, FYROM
  60. Sylejmani S.: Vagina and Uterus: Endometrium: normal ultrasonographic presentation of endometrium into various stages of menstruation cycle. Anatomic and sonoanatomic characteristic of vagine. Anatomic and sonoanatomic characteristic of uterus. Echographic changes to the normal uterus into certain periods. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june, 2003, Prizren, Kosova.
  61. Sylejmani S.: Vagina and Uterus: Pathologies or abnormalities: or adenomyoma, endometrium, carcinoma of uterus collis. Abnormalities of born uterus and endometrium abnormalities, Contraception, IUD in particular and abnormalilties ragarding to it. Leiomioms, leiomiosarkoms, Naboth ovula. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.
  62. Sylejmani S.: OVARIES, UTERINE TUBES: Normal anatomy, function, structure, size, and ultrasonographic presentation of ovaries. Irregularities in the level of ovaries: ovary cysts, dermoid cysts, policistic ovaries and hyperstimulation of sindroma. Uterine tubes: normal anatomy, sizes, localization, function, uterine pathologies of tubes. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.
  63. Sylejmani S.:ULTRASONOGRAPHY AND STERILITY: Keep an eye on of the growth and development of ovarial folicules. Ovulation diagnosis (changes in the level of ovaries and endometrium for this purpose. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.
  64. Sylejmani S.: ECTOPIC PREGNANCY: Definition of ectopic pregnancy, general, localization. Role of ultrasonographic diagnosis in diagnostification of ectopic. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.
  65. Sylejmani S.: Breasts Anatomy, physiology and ultrasonographic built up.
   Inflammatory processes Bening and malign breasts. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.
  66. Sylejmani S. Salih A.: Sonomamografia e tumorëve të gjirit. Simpoziumi i dytë Shkencor Ndërkombëtar "Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi - Prizreni 2003", 13-14 Qershor 2003 Prizren, Kosovë.
  67. Sylejmani S.: Eksperienca jonë në sonografinë 3D në obstetrikë me Volume Mode Unit Eu9079 Scanner Microconvex ASU 1001 dhe ASU 1002. Simpoziumi i dytë Shkencor Ndërkombëtar "Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi - Prizreni 2003", 13-14 Qershor 2003 Prizren, Kosovë.
  68. Sylejmani S, Hoxha S, Muqaj S, Berisha A, Gjini S, Berisha A. A. Kafexholli: Diagnostika ultrasonografike, Mosha gestative, Hipotrofia Fetale. Konferenca Kombetare "Hipertensioni dhe Shtatzenia, 28.06.2003Tirane, Shqiperi.
  69. Sylejmani S.: Sonomamografia dhe karakteristikat sonografike te proceseve tumoroze te gjirit. Tubimi-Seminar Ndërkombëtar Kanceri i gjirit, 19-20.09.2003 Prishtine, Kosovë.
  70. Sylejmani S.: Roli i sonografisë në diagnostikimin e shtatzënisë ektopike. Takim Profesional Mjekësor 2003, 24-25.10.2003, Tetovë, FYROM.
  71. Sylejmani S.: KEEP AN EYE ON - THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF FETUS: Recognition of pregnancy and alterations in the beginning of pregnancy. Ultrasounds check in the first trimester. Neck fold NT. Second trimester: basic biometry: BPD (bi-parietal diameter), cephalic index, head circumference HC, cerebral hemispheres, femur length FL. Fetal trunk: abdominal circumference AC, chest circumfere. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 23-27 february 2004, Prizren, Kosova.
  72. Sylejmani S.: INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION IUGR - Definition, Kinds-types of intrauterine fetal growth retardation. Ultrasound finding and suspecting of intrauterine growth retardation. Macrosomia. Biophysical profile. Measurements of blood flux during pregnancy. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 23-27 february 2004, Prizren, Kosova.
  73. Sylejmani S.: SCELETON SYSTEM. Development. Appearance of ossification nucleuses during ultrasound scans. Ultrasound appearance of normal skeleton system. Description and expressions during description of the extremity (limb) parts. Expressions used for description of extremity (limb) malformations. Skeleton displasions (osteochondrodisplasions), lethal displasions. Non-lethal displasions. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 23-27 february 2004, Prizren, Kosova.
  74. Sylejmani S.: IRREGULAR AND PATHOLOGICAL PREGNANCIES - SPONTANEUS ABORTS. Abortions, definition. Abnormal - an-embryonic pregnancy - blighted ovum. Missed abortion. Ultrasound scans signs of abortion and embryonic death. Intrauterine haematoma's. Differential diagnosis of bleeding in the first trimester. Intrauterine death. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 23-27 february 2004, Prizren, Kosova.
  75. Sylejmani S, Hoxha S, Kafexholli A, Berisha A, Berisha-Zhuri A, Gjini S, Lecaj Sh.: DIAGNOSTIKIMI I KARCINOMIT TE ENDOMETRIT. 1-st International Congress of the Kosova Association of Oncology. Octomber 13-16, 2004, Prishtina-Kosova.
  76. Sylejmani S, Baxhaku H, Berisha-Zhuri A, Kafexholli A, Kalimashi H, Kabashi A.: DIAGNOSTIKA SONOMAMOGRAFIKE E TUMOREVE TE GJIRIT, 1-st International Congress of the Kosova Association of Oncology. Octomber 13-16, 2004, Prishtina-Kosova
  77. Sylejmani S, Kafexholli A, Giini Sh, Hoxha A, Lecaj Sh.: Përparësitë e ekzaminimit ultrasonografik të cerviksit në krahasim me ekzaminimin digjital si parashikues i mundshëm i lindjes së parakohshme. Takim Profesional Mjekësor 2004, Përmbledhje punimesh. 22-23 Tetor 2004, Gostivar, Maqedoni.
  78. Sylejmani S, Kafexholli A, Berisha A, Berisha-Zhuri A, Gjini S, Lecaj Sh.: DIAGNOSTIKIMI PERINATAL I HIDROCEFALUSIT. Takim Profesional Mjekësor 2004, Përmbledhje punimesh. 22-23 Tetor 2004, Gostivar, Maqedoni.
  79. Sylejmani S, Hoxha S, Kafexholli A, Berisha A, Berisha-Zhuri A, Gjini S, Lecaj Sh, Hoxha A.: KARCINOMI I ENDOMETRIT. Takim Profesional Mjekësor 2004, Përmbledhje punimesh. 22-23 Tetor 2004, Gostivar, Maqedoni.
  80. Sefa A, Sylejmani S, Spahiu A, Krasniqi S, Kryeziu F.: NEUROFIBROMATOZA (NF1), Prezantim rasti. Takim Profesional Mjekësor 2004, Përmbledhje punimesh. 22-23 Tetor 2004, Gostivar, Maqedoni.
  81. Selami Sylejmani, S. Hoxha, Sh. Luli, A. Kafexholli, A. Berisha, A. Berisha-Zhuri, Sh. Lecaj, A. Hoxha: Rëndësia e Diagnostikes ekografike në diagnostikimin dhe përcjelljen e keqformimeve te lindura fetale (përvoja jonë). Konferenca e VIII vjetore. Pediatrike, Abstrakte.22-23 prill, Tiranë, Albania.
  82. Selami Sylejmani: Veprimi teratogjen i barnave në shtatzëni. Simpoziumi i parë "Barnat dhe Shëndeti", 07.05.2005, Prishtinë, Kosova.
  83. Selami Sylejmani. Breast Ultrasound. Work-Shop, 09.06.2005, Regional Hospital,
   Prizren, Kosove.
  84. Selami Sylejmani, S. Hoxha, A. Kafexholli, A. Berisha, A. Berisha Zhuri, S. Gjini, Sh. Lecaj, M. Berisha, A. Hoxha, H. Arifi, Sh. Fetiu, Sh. Krasniqi: DIAGNOSTIC ULTRASOUND IN OBSTETRICS. Simpoziumi i trete Shkencor Nderkombetar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekesi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosove.
  85. Selami Sylejmani, H. Baxhaku, A. Kafexholli, A. Berisha, A. Berisha Zhuri, F. Çuperjani, Sh. Fetiu: DIAGNOSTIKIMI I SËMUNDJEVE TE GJIRIT ME ULTRASONOGRAFI KONVENCIONALE DHE COLOR DOPPLER. Simpoziumi i trete Shkencor Nderkombetar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosove.
  86. Selami Sylejmani, S. Hoxha, A. Kafexholli, A. Berisha A. Berisha Zhuri, S. Gjini, Sh. Lecaj, M. Berisha, A. Hoxha, Sh. Krasniqi: ROLI I COLOR DOPPLER EKOGRAFISE TRANSVAGJINALE NE DIAGNOSTIKIMIN E KANCERIT TE ENDOMETRIT. Simpoziumi i trete Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosove.
  87. S. Abdushi, S. Sylejmani: Important of Fetal Echokardiography . Simpoziumi i trete Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosove.
  88. A. Hoxha, A. Kafexholli, S. Sylejmani, S. Gjini, Sh. Lecaj: ULTRATINGULLI I CERVIKSIT DHE LINDJA E PARAKOHSHME, Simpoziumi i tretë Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosovë.
  89. Sylejmani S. Diagnostika Bolesti Dojke Konvencionalnim i Color Doppler Ultrasonografijom. XII Kongres Drustva Ljekara Crne Gore sa medjunarodnim ucescem. Medicinski Zapis, Ulcinj-Podgorica, 21-24 Septembar 2005.
  90. Sylejmani S. : Sonodiagnostika në Obstetrikë. Takim Profesional Mjekësor 2005, Përmbledhje punimesh. 30 Tetor, 01 Nëntor 2005, Shkup, Maqedoni.
  91. Sylejmani S.: Epidemiologjia e shfaqjes së Menopauzës te popullata Kosovare. Konference Shkencore: Terapia zëvendësuese hormonale. 11.02.2006, Durrës, Shqipëri
  92. Sylejmani S. Ultrasonografia diagnostiko Konvencionale ne Obstetrike, ligjëratë në Workshop-in e Diagnostikes Ultrasonografike në Mjekësi "Bazat e Kolor Dopplerit në Obstetrikë", 08.06.2006, Prizren, 2006.
  93. Sylejmani S. Me bp. Roli dhe rëndësia e Diagnostikes ultrasonografike në sëmundjet e gjirit. Simpoziumi i katërt Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi Prizreni 2006, 08-09 Qershor 2006, Prizren, Kosovë.
  94. Sylejmani S. Rroli dhe rëndësia e diagnostikës ultrasonografike në gjinekologji. Simpoziumi i katërt Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi Prizreni 2006, 08-09 Qershor 2006, Prizren, Kosovë.
  95. Abdushi S, Sylejmani S. Tisu Doppleri ne Kardiologji. Simpoziumi i katërt Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi Prizreni 2006, 08-09 Qershor 2006, Prizren, Kosovë.
  96. Hoxha A. Sylejmani S. Kafexholli A. me bp. Diagnostika ultrasonografike e keqformimeve te lindura te boshtit Kurrizor. Simpoziumi i katërt Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi Prizreni 2006, 08-09 Qershor 2006, Prizren, Kosovë.
  97. Sylejmani S., Hoxha S., Kafexholli A, Hoxha A, Berisha A, Berisha-Zhuri A, Berisha Tahiri M, Lecaj Sh.: Epidemiologjia e shfaqjes së Menopauzës te gratë e Prizrenit, Takim Profesional Mjekësor Struga 2006, Përmbledhje punimesh. 27 Tetor, 2006, Strugë, Maqedoni.
  98. Kafexholli A, Guhelli G, Sylejmani S., Gjergjizi F., Mrasori N.: Mortaliteti perinatal për vitin 2005 në regjionin e Prizrenit, Takim Profesional Mjekësor Struga 2006, Përmbledhje punimesh. 27 Tetor, 2006, Strugë, Maqedoni.
  99. Sylejmani S., Hoxha S., Kafexholli A, Hoxha A, Lecaj Sh., Berisha Tahiri M, Sylejmani G: Vlerat e ekografisë diagnostike në obstetrikë, Takim Profesional Mjekësor Struga 2006, Përmbledhje punimesh. 27 Tetor, 2006, Strugë, Maqedoni.
  100. Abdushi S, Sylejmani S: Ekografia fetale: ku jemi ne?, Takim Profesional Mjekësor Struga 2006, Përmbledhje punimesh. 27 Tetor, 2006, Strugë, Maqedoni.
  101. Sylejmani S.: Vlerësimi ekografi në sëmundjet e gjirit (Ca Mammae), Konferenca e Dytë Kombëtare e Imazherisë, 28 Tetor, 2006, Tiranë, Shqipëri.
  102. Sylejmani S: Ultrasound in First Trimester and its complications, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren
  103. Sylejmani S: Ultrasound in First Trimester: Graviditas ectopica, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren
  104. Sylejmani S: Overview of ultrasound diagnostics in obstetrics, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren
  105. Sylejmani S: Ultrasound of Cervix, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren
  106. Sylejmani S: Ultrasound in gynecology with special accent on Adnexa, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren
  107. Sylejmani S: Common fetal anomalies, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren
  108. Sylejmani S: Breast Ultrasound, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren
  109. Sylejmani S: Role of Ultrasound in Assessment of IUGR, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Reginal Hospital, Prizren
  110. Sylejmani S., Hoxha S: Karakteristikat ultrasonografike të proceseve patologjike në gjinj, Shoqata e Mjekëve të Malit të Zi - Dega Ulqin, Simpoziumi i VII Ulqin-Shkodër, 23 Dhjetor 2006
  111. Guhelli G., Palokaj U., Ajdini H., Gollopeni B., Celina Y., Rama M., Sylejmani S: Statusi i hekurit: faktor i mundshëm rreziku për konvulsionin e parë febril, Shoqata e Mjekëve të Malit të Zi - Dega Ulqin, Simpoziumi i VII Ulqin-Shkodër, 23 Dhjetor 2006
  112. Kafexholli A., Guhelli G., Sylejmani S., Gjergjizi F: Mortaliteti perinatal për vitin 2005 në Spitalin Regjional "Prim.dr. Daut Mustafa" Prizren, Shoqata e Mjekëve të Malit të Zi - Dega Ulqin, Simpoziumi i VII Ulqin-Shkodër, 23 Dhjetor 2006
  113. Sylejmani S. Hoxha S. Our experienc in Obstetrical Ultrasound; PAK-KOSOVA INTERNATIONAL ULTRASOUND CONFERENCE-2007, 30.03-01.04.2007, Lahore Pakistan.
  114. Sylejmani S. Multimedia Live Demonstration for Routine Obstetrical Ultrasound in Second & Third trimester; PAK-KOSOVA INTERNATIONAL ULTRASOUND CONFERENCE-2007, 30.03-01.04.2007, Lahore Pakistan.
  115. Sylejmani S. Hoxha S. Role of Ultrasound in Diagnosis of Ectopic Pregnancy; PAK-KOSOVA INTERNATIONAL ULTRASOUND CONFERENCE-2007, 30.03-01.04.2007, Lahore Pakistan.
  116. Sylejmani S. Hoxha S. Role of Ultrasound in Diagnosing Endometrial Lesions; PAK-KOSOVA INTERNATIONAL ULTRASOUND CONFERENCE-2007, 30.03-01.04.2007, Lahore Pakistan.
  117. Sylejmani S, Hoxha S, Fetiu Sh, Guhelli G. Përcjellja ultrasonografike e cikleve menstruale, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi "KOSOVASON 2007", 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë
  118. Sylejmani S, Hoxha S, Fetiu Sh, Guhelli G. Roli i diagnostikës ultrasonografike në diagnostikimin e patologjive të endometrit në periudhën e perimenopauzës dhe në postmenopauzë, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi "KOSOVASON 2007", 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë
  119. Sylejmani S, Hoxha S, Fetiu Sh, Guhelli G. Cistet e thjeshta të adnekseve në menopauzë, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi "KOSOVASON 2007", 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë
  120. Abdushi S, Sylejmani S. Analiza e kinetikës regjionale të mureve të ventrukulit të majtë te pacientët me infarkt të miokardit, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi "KOSOVASON 2007", 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë
  121. Abdushi S, Sylejmani S, Kryeziu F. Evaluimi ultrasonografik i stenozës së arterieve renale, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi "KOSOVASON 2007", 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë
  122. Abdushi S, Sylejmani S, Kryeziu F. e-Tracing në arterien karotide komune si metodë skriningu për sëmundjen e arterieve koronare, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi "KOSOVASON 2007", 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë
  123. Sylejmani S. Imazhet ekografike dhe anomalitë fetale, Konferenca e I-rë ndërkombëtare e mjekësisë perinatale, 22-23 qershor 2007, Tiranë, Shqipëri
  124. Sylejmani S. Diagnostika Ultrasonografike e Dështimeve Spontane. Shtatzënitë e çrregulluara dhe patologjike. Medicus, Vol. VIII, Nr.2 Tetor 2007, 78-85.
  125. Selami Sylejmani, Shqipe Fetiu, Agron Berisha, Sebahate Sylejmani. Hematocolpos dhe hematometra për shkak te himenit të mbyllur – Hymen Imperforatus. Takim Profesional Mjekësor 2007. Suplement, Përmbledhje Punimesh. Tetovë 26 Tetor 2007.
  126. Sylejmani S. Shtatzënia ektopike si urgjencë gjinekologjike dhe rroli i ultrasonografisë në diagnostikimin e shtatzënisë ektopike. Abstarakte, Konferenca e tretë e Imazherisë Shqiptare. 27 Tetor 2007; 16-19.
  127. Sylejmani S. Roli i Diagnostikës ekografike në diagnostikimin e himenit të mbyllur – Himen Imperforatus si urgjencë gjinekologjike.  Abstarakte, Konferenca e tretë e Imazherisë Shqiptare. 27 Tetor 2007; 26-32.
  128. S. Abdushi, S. Sylejmani, F. Kryeziu, Sh. Shabollari. Accuracy of A-ASMA in assessment in regional wall motion abnormalities with myocardial infarctiion. EUROECHO 2007 Libon, 5-8 December 2007. Eur J Echocardiography Abstracts Supplementë S97, December 2007.
  129. Sylejmani S. Ultrasound abnornlities of first trimester pregnancy. Italian-Albanian Seminar for ultrasound in Albania 13 – 15 of December
  130. Sylejmani S. Ectopic pregnancy, Ultrasound findings. Italian-Albanian Seminar for ultrasound in Albania 13 – 15 of December
  131. Sylejmani S. Ekografia në shtatzënitë ektopike. Dega Shqiptare e Shkollës Ian Donald. Shkolla Pas Universitare e Ekografisë Mjekësore. Kursi i I-rë i avancuar i Ekografisë në obstetrikë dhe gjinekologji. Tiranë 5-6 Prill 2008.
  132. Sylejmani S. Roli i ekografisë në zbulimin e anomalive fetale. Dega Shqiptare e Shkollës Ian Donald. Shkolla Pas Universitare e Ekografisë Mjekësore. Kursi i I-rë i avancuar i Ekografisë në obstetrikë dhe gjinekologji. Tiranë, 5-6 Prill 2008.
  133. Sylejmani S. Dështimet spontane dhe Diagnostika Ekografike. Konferenca e II-të Ndërkombëtare dhe Panshqipëtare e  Mjekësisë Perinatale, 22-23 qershor 2007, Tiranë. Buletini i Shkencave Mjekësore Shqipëri Supplement Vëllimi 39, Nr.3, 40-41 Maj 2008.
  134. Abdushi S. Sylejmani S. Ekokardiografia Fetale: Dritare për zemrën që po zhvillohet. Konferenca e II-të Ndërkombëtare dhe Panshqipëtare e  Mjekësisë Perinatale, 22-23 qershor 2007, Tiranë. Buletini i Shkencave Mjekësore Shqipëri Supplement Vëllimi 39, Nr.3, 97 Maj 2008.
  135. Berisha M, Zajmi D, Ramadani N, Maloku-Gjergji T, Hoxha R, Zhjeqi V, Paqarada M, Sylejmani S. Indikatorët e veprimtarisë shëndetësore për nenën dhe fëmijën në Kosove. Konferenca e II-të Ndërkombëtare dhe Panshqipëtare e  Mjekësisë Perinatale, 22-23 qershor 2007, Tiranë. Buletini i Shkencave Mjekësore Shqipëri Supplement Vëllimi 39, Nr.3, 57 Maj 2008
  136. Sylejmani S, Guhelli G, Fetiu Sh, Sylejmani Shala S. Role of ultrasound in the diagnosis of ectopic pregnancy. Kosova experience. 18 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 24-28.08.2008 Chicago, USA. Ultrasound obstet gynecol 2008;32:308-309.
  137. Sylejmani S, Fetiu Sh, Sylejmani Shala S. The role of 2D and 3D ultrasonogrpahy in determination of fetal gender in the first tri-semester of pregnancy. 18 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 24-28.08.2008 Chicago, USA. Ultrasound obstet gynecol 2008;32:414.
  138. Sylejmani S, Fetiu Sh, Sylejmani Shala S. Menopausal adnexa simple cysts and ovarian cancer. 2-nd Kosova International Oncology Congress. Book Of Abstracts 15-18 October 2008.
  139. Sylejmani S, Fetiu Sh, Sylejmani Shala S. Endometrial cancer diagnosis, the role of ulstrasonogrpahy. 2-nd Kosova International Oncology Congress.Book Of Abstracts 15-18 October 2008.
  140. Sylejmani S, Baxhaku H, Kurtishi I, Sylejmani Shala S. Sonomammography as image method in diagnosing of breast diseases. 2-nd Kosova International Oncology Congress.Book Of Abstracts 15-18 October 2008.
  141. Sylejmani S, Fetiu Sh, Sylejmani Shala S. Aplikimi i diagnostikës ultrasonografike në gjinekologji eksperienca jonë. Takim Profesional Mjekësor 2008. Suplement, Përmbledhje Punimesh. Kumanovë 24-25 Tetor 2008.
  142. Abdushi S, Sylejmani S. Ekokardiografia fetale, pjesë e ekzaminimit rutinor në obstetrikë. Takim Profesional Mjekësor 2008. Suplement, Përmbledhje Punimesh. Kumanovë 24-25 Tetor 2008.
  143. Sylejmani S. Sëmundjet e gjirit. Dija 6/2008;239-263, Revistë për Shkencë, Kulturë dhe Art e Bashkimi i Krijuesve Shqiptar, Ulqin Mal i Zi, Nëntor 2008.
   
  © Copyright, 1991 - 2009. Poliklinika GINEKOS. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
  Fuqizuar nga: Sfera Interactive
  Fuqizuar nga: Sfera Interactive (SI) - Interactive Design & Development